Vallé CommV
 
Uw Energieprestatiecertificaat: snel en correct!
Inclusief bijkomend advies voor rationeler energieverbruik.

Werkwijze.

Vastleggen van een afspraak.

U kan Vallé CommV contacteren om een afspraak te maken via e-mail of via 0478/64 28 26. Een eerste indicatie van de prijs voor het opstellen van het EPC wordt gegeven op basis van de informatie die U ons geeft over het gebouw.

Voorbereiding.

In voorbereiding van ons bezoek helpt het als u reeds zo veel mogelijk informatie verzamelt over uw gebouw: bouwplannen van uw woning, facturen van isolatie of van verwarmingstoestellen (stookketel en boiler indien aanwezig), vernieuwde beglazing, subsidieaanvragen, technische documentatie van de bouwelementen, ... Hoe meer documentatie u kan voorleggen, hoe korter ons bezoek zal zijn en hoe correcter uw EPC. De aanwezigheid van correcte bouwplannen geeft tevens aanleiding tot een vermindering van de kostprijs van uw EPC.

Bewijslast over het bouwjaar van uw woning.

Als de woning dateert van na 1970 dan dient het bouwjaar door de eigenaar gestaafd te worden. Dat kan bijvoorbeeld met de bouwvergunning, gedateerde uitvoeringsplannen, facturen, lastenboeken. Deze bewijsstukken legt men voor aan de energiedeskundige. Als er geen bewijs is dan dient de eigenaar vooraf via de stedenbouwkundige dienst van de gemeente het bouwjaar na te vragen (vergunningsregister, datum eerste ingebruikname,..). Wij wensen er op te wijzen dat het bouwjaar van uw woning een essentieel gegeven is voor de opmaak van een EPC-attest.

Verloop van het inspectiebezoek.

De energiedeskundige van Vallé CommV komt ter plaatse en bepaalt aan de hand van de kenmerken van uw woning de juiste prijs. Als u met deze prijs akkoord gaat wordt een bestelbon opgemaakt en aansluitend wordt gestart met de opmeting van uw gebouw en de verzameling van de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van het EPC. Bij een appartementsgebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie , is het van belang dat de energiedeskundige eveneens toegang kan verleend worden tot de technische ruimtes.

In functie van de complexiteit van uw woning en van de beschikbaarheid van technische documentatie, dient u voor dit bezoek in het totaal rekening te houden met een duur van 1 ŕ 2 uur.

Opmaak van het EPC.

Vallé CommV stelt met de verzamelde gegevens en met de hulp van een internettoepassing van het Vlaams Energieagentschap het energieprestatiecertificaat op. Op uw vraag kan een voorlopige specimen van het EPC per e-mail bezorgd worden.

Betaling en levering van het EPC.

Vallé CommV maakt volgens de afgesproken prijs de factuur op en verstuurt deze per post of per e-mail. Nadat het factuurbedrag ontvangen is wordt het ondertekende en rechtsgeldige exemplaar van het energieprestatiecertificaat u toegestuurd of overhandigd.